Vad är stress?

Stress är en naturlig reaktion i kroppen.

Stress är en reaktion i kroppen som ska hjälpa dig att göra det som behövs. Hjärnan skickar ut stressignaler och då börjar hjärtat slå fortare, andningen blir snabbare och musklerna blir spända. Det här är bra om du måste göra något snabbt. Denna reaktionen gör också att du kan få mer gjort när du är pressad eller har lite tid.

Ibland kan du kanske känna stress även om du inte har bråttom eller är i en akut situation. Du kan bli stressad av press, förväntningar eller idéer om hur du ska vara eller vad du ska göra, eller om du känner att du inte kan påverka ditt liv.

Att ha för lite att göra kan också vara stressande.

Att ha för lite att göra kan faktiskt också vara stressande, om du känner att du inte får använda den energi och kapacitet du har, till exempel om du är arbetslös. Ibland kan man känna stress utan att veta vad det beror på. Om du ofta är stressad eller inte får koppla av kan stressen bli ett problem.

Skillnad på att vara stressad eller upptagen.

Det är stor skillnad på om du är stressad eller upptagen. Det är också stor skillnad på hur vi reagerar på olika upplevelser med stress.

Stressen har varit en del av människan sedan de första homosapiens utvandrade från Afrika. Det är med andra ord inte någon biologisk skillnad på dig och en stenåldersmänniska. Vi föddes med samma biologi.

Där är t ex ingen skillnad på den hjärna de föddes med på den tiden och den hjärna du föddes med. Det som är skillnaden är att vi levar helt annorlunda, och vi använder vår hjärna helt annorlunda än vad de gjorde. 

Kämpa eller fly.

Det är inte bara människor som känner stress. Alla däggdjur har samma typ av stress som vi människor, det handlar helt enkelt om att kämpa eller fly.

Föreställ dig en zebra som lugnt står och betar på savannen, och plötsligt kommer det ett lejon springandes mot den. Stress är den mekanism som på sekunder får zebran aktiverat så att den kan fly. Vid denna tidpunkt sker en stor reaktion i  kroppen på zebran som påverkar musklerna, blodcirkulationen, blodomloppet, immunförsvaret, och sättet hjärnan fungerar på.

Stress är en grundläggande funktion, som har med överlevnad att göra.