Garanti

Bli av med stressen eller pengarna tillbaka!

Jag garanterar dig att du kommer att bli av med din stress, skulle coachningen mot förmodan inte leva upp till dina förväntningar kommer du att få alla dina pengar tillbaka.

Hittills har ingen använt sig av garantin. Alla som har gått kursen har blivit av med sin stress. Vilket också är meningen.

Du ska känna dig trygg!

Det är viktigt för mig att du känner dig trygg i vårt samarbete, och att samarbetet ger dig ett stort värde.

Beroende på hur stressad du är när vi börjar kan det bli nödvändigt att förlänga ditt personliga program tex. med några extra sessions för att se till du blir HELT stressfri. För allra flesta är detta inte nödvändigt. Vi tar en diskussion om dig och din situation innan du påbörjar programmet.

Hur långt du än har kommit när vi avslutar processen så är det viktigt att du fortsätter med metoden du har lärt dig så att du fortsätter att vara stressfri, resten av livet. För de flesta är detta inte svårt eftersom det har blivit en stor del av dig.

Viktigt: Att bli av med din stress i förhållande till garantin

  • Att du har markant färre stressymptom efter avslutat förlopp
  • Att du kan känna igen dina stressignaler varje gång de uppstår
  • Att du kan hantera stressignaler på ett sätt så att de inte utvecklar sig till allvarliga symptom som styr din vardag och påverkar den negativt.

För att garantin ska gälla krävs:

Ditt personliga 1:1 program

  • Du måste ha ringt eller mött upp alla de tider vi har avtalat. Avbokar du eller flyttar fram din tid gäller garantin inte.
  • Du måste ha genomfört hela programmet, slutar tidigare gäller garantin inte.
  • Du kan ställa krav på garantien upp till 3 dager efter programmets avslutning.
  • Du måste ha gjort en aktiv insats för att jobba med de element vi har avtalet. Med en aktiv insats menas att du har försökt att göra ditt bästa och kommit så långt det går utifrån den energinivå du har. Jag kommer att stötta och guida dig på ett proffisigt sätt, men det krävs handling för att uppnå förändring, från en stressfull vardag till en stressfri.
  • Om du förutom stress lider av tex. ångest, depression eller annat, gäller garantin inte. Det är inte detsamma som att programmet inte kan hjälpa dig, eftersom det tar bort den stress, som ofta är orsaken till ångest/depression.