Stress på arbetsplatsen

Stressfri inom 12 veckor eller pengarna tillbaka

Stress är DYRT för ett företag!.

Stress på jobbet. Det kostar upp emot en miljon kronor att ha en långtidssjukskriven anställd – och flera miljoner kronor att ha en långtidssjukskriven ledare i 50 000 kronors klassen. Plus att företaget förlorar i kreativitet, effektivitet och produktivitet.

Det är LÅNGT billigare att förebygga stress i tid och se till att ledare och medarbetare får kvalificerad hjälp. 

Precis detta kan jag hjälpa dig med och jag garanterar att det fungerar. Läs mer om garantin här…   

Är du eller din medarbetare stressad?

Många tror stress är en sjukdom – och att det bara drabbar en specifik grupp av människor. Sanningen är att stress är en överbelastning – och stress kan drabba ALLA.

Undersökningar viser att var fjärde arbetande svensk upplever stress på jobbet, så om du känner dig stressad just nu är du inte ensam eller annorlunda.

Stress på jobbet har allvarliga konsekvenser – både fysiskt och mentalt.

Arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljölagen skärptes den 31 mars 2016 och arbetsgivaren har nu ett större ansvar över den psykosociala hälsan.

”Du som är arbetsgivare ansvarar för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö utan stress. Du kan förebygga risker genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.”

”Arbetsrelaterad stress behöver hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att det sker ett systematiskt arbetsmiljöarbete.”

Det var en stor vinst både på det professionella planet, men också på det mänskliga att jobba tillsammans med Dorthe”

 

Less-Stress by D. Svolgaard har under våren 2016 hjälpt Huscompagniet AB med ett stressförlopp till en av våra anställda.

Detta har varit framgångsrikt och en succé för Huscompagniet AB, som har fått vår anställda  tillbaka. Den anställda har också förstärkts med personliga verktyg för att klara sitt arbetsliv.

Vi kommer helt säkert dra nytta av Dorthe´s expertis vid andra tillfällen om en liknande situation skulle uppstå, och vill utan tvekan rekommendera andra företag att dra nytta av denna expertis.

Det har var en stor vinst både på det professionella planet, men också på det mänskliga.

Morten Voravong, Regionsdirektör Huscompagniet AB

www.huscompagniet.se

”Det tar bara ett ögonblick att förändra ett liv”

Coachning

Coachning av enskilda medarbetare, en och en i tryggt miljö…

Föreläsning

Föreläsning med konkreta råd om stress och livsbalans… 

Workshop

Workshop eller kurs för mindre grupper i stresshantering…