Coaching

Stress Coachning!

Stress coachning är en coaching och rådgivande samtalsform och en mycket välbeprövad metod för att hjälpa stressade till:att återupptäcka den fysiska och mentala energin

 • att bli fri från stress
 • att få tillbaka balansen i vardagen båda på jobbet och privat
 • att bli tränad i att upptäcka sina egna stressignaler och förhindra potentiell stress i framtiden.
 • införliva goda vanor och tankemönster, vilket ger mer motståndskraft mot stress i framtiden

Kursen byggs upp över 12 veckor och består bland annat av information om stress, uppgifter som den stressade skall lösa mellan varje session för att lära sig att ta väl hand om sig själv, att bygga upp sitt fysiska och psykiska välbefinnande, lära sig att prioritera sin tid lämpligare, liksom metoder för att hantera situationer och tänkta mönster som hittills fungerat som stressutlösare.

Vem kan dra nytta av stress coachning?

 • Företag som vill deras medarbetare det bästa.
 • Företag som vill minska sjukskrivningar och spara pengar.
 • Folk som är borta från arbetet på grund av ”stress”.
 • Folk som lider av stress och överväger en sjukskrivning.
 • Folk med en tendens av återkommande långvarig stress.
 • Folk som skall tillbaka eller är kommit tillbaka till jobbet efter långtidssjukskrivning och som vill vara bättre rustade att hantera stress framöver.
 • Folk som i perioder uppvisar stressymptom såsom koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, bristande tillsyn, avsaknad av överskott och överblick. Symptom som inte orsakas av andra sjukdomar.

Varför använda Stress coachning?

Den stressade kommer snabbare tillbaka till jobbet och är bättre rustad att upptäcka signaler och symptom. Risken för återkommande perioder av stress minskar också.

Det blir en ökad fokusering på arbetstillfredsställelse och därmed nöjdare medarbetare. Risken att stressade säger upp sig från jobbet reduceras kraftigt.

Så här går vi tillväga:

Först görs ett inledande samtal med den stressade, så att personens situation pratas igenom och eventuella frågor kan ställas. Coachingen består av ett antal sessioner på cirka 45-60 minuter beroende på hur stressad individen är.

Efter sessionerna kan man komma överens om ett månatligt uppföljningssamtal som sträcker sig från en månad till sex månader för att bibehålla det nya, goda vanorna och beteendemönstret.